Přitom včas nezahájená léčba se může v pozdějším stádiu onemocnění výrazně prodražit. „Roční náklady na léčbu pacienta s obtížně léčitelným astmatem představují nejméně 330 tisíc korun,“ prohlásil profesor Špičák.

Profesor Petr Pohunek z pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze soudí, že astma už se vyskytuje u šesti až dvanácti procent dětí. „Ve 20 procentech případů začíná dokonce v kojeneckém a batolecím věku, v 10 procentech ve věku předškolním a v 70 procentech ve věku školním a v dospívání.“

Astma je dědičné

Proto také lékaři chtějí poučit učitele mateřských školek i škol, aby dávali na děti pozor a pomohli příznaky astmatu dětí co nejvíce odhalit. Zatím se totiž poznání a stanovení diagnózy v ČR v průměru opožďuje zhruba o 2,1 roku. Částečně je to podceněním příznaků onemocnění ze strany rodičů, kteří s dítětem přicházejí pozdě, ale i tím, že v raném věku se přesná vyšetření dělají obtížně.

Oba lékaři tvrdí, že astma je dědičné. Pokud ho mají oba rodiče, z 80 procent přejde i na jejich potomky. Protože v onemocnění jde o kombinaci genů a zevního prostředí, může astma vzniknout nejen v dětství, ale i v dospělosti, ba dokonce i v seniorském věku.

Nemoc se projevuje jako alergický zánět průdušek. Postiženému se špatně dýchá, je dušný. Rizikovým faktorem je i alergická rýma a alergická reakce na prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí miláčky, plísně, ale i na některé potraviny, jako jsou ořechy, ryby, sýr, ovoce a další.

Nejvíce alergiků je do 19 let

Z průzkumu společnosti Median vyplynulo, že nejvíce alergiků je mezi Čechy v rozmezí dvanácti až devatenácti let (11 %). Nejčastěji ale léky na alergii užívají lidé starší 60 let - celá třetina dotazovaných užívá léky na alergii třikrát denně. Respondenti ve věku 12 až 19 let užívají prášky na alergii nejčastěji dvakrát denně (38,2 %).

Až pro šedesát procent respondentů - alergiků, byla alergie nejčastějším problémem jak v posledních čtyřech nejkritičtějších týdnech, tak i v celém minulém roce.

Průzkumu se zúčastnilo 7525 osob ve věku 12 až 79 let.