S úsměvem lze říci, že konzumace hamburgerů a hranolek spouští touhu po okamžitém štěstí a snižuje i nutkání šetřit peníze, tvrdí vědci.

Studenti, kteří se zúčastnili studie, znervózněli okamžitě, jak uviděli na obrazovce logo řetězce prodávajícího hamburgery, aniž by přitom ihned přesněji rozpoznali, o jaký řetězec se vlastně jedná.

Podle serveru The Daily Mail vědci věří, že každodenní konzumace jídel z rychlého občerstvení může mít vliv na podprahové chování člověka, činí prý lidi nervózními bez ohledu na to, zda jsou v časové tísni či nikoli.

Dále také dodávají: "Naše experimenty naznačují, že snaha ušetřit čas tím, že si koupíme jídlo z rychlého občerstvení, může mít za následek, že budeme více ve stresu a netrpěliví."

"Ještě pozoruhodnější bylo zjištění, že pouhý kontakt se symboly fast foodů snižuje ochotu lidí šetřit a vede je k tomu, aby dali přednost okamžitému zisku před vyšším výnosem v budoucnu, což v konečném výsledku poškozuje jejich ekonomické zájmy."

Podprahové vnímání

Dobrovolníkům z řad studentů bylo ukázáno šest log fast foodových řetězců - McDonald´s, Burger King, KFC, Subway, Wendy´s a Taco Bell. Vědomě nebyli tak rychle schopni postřehnout, o která loga se jedná, podprahové vnímání ale bylo jednoznačně potvrzeno.

Před i po zhlédnutí log byla měřena jejich rychlost čtení a po zhlédnutí byla výrazně rychlejší.

Účastníci studie také po zhlédnutí log dávali přednost produktům šetřícím čas, jako jsou například v péči o pleť výrobky 3 v 1, před jednotlivými produkty.

Když byli tázáni, zda by raději chtěli ihned malou sumu peněz nebo větší částku v průběhu týdne, opět vybrali okamžitou možnost získat menší sumu peněz, než aby čekali delší dobu a získali více.

Rychlé občerstvení jako zdroj okamžitého uspokojení

Chen-Bo Zhong, odborný asistent na organizační chování z Torontské univerzity v Kanadě, uvedl: "Fast food představuje okamžité uspokojení. Problém ale je, že při konzumaci těchto produktů se spouští u lidí záměr ušetřit čas, aniž by v té chvíli samotný čas představoval významný faktor."

"Například rychlá chůze je časově efektivní, když se potřebujete dostat co nejdříve na schůzku, ale naopak je známkou netrpělivosti, když jdete jen na procházku do parku."

"Dospěli jsme ke zjištění, že pouhé vystavení produktům rychlého občerstvení (reklama) má obecně za následek pocit spěchu a netrpělivosti, bez ohledu na kontext."

"Když jsem jednou seděl v restauraci rychlého občerstvení, přistihl jsem se, jak rychle hltám své jídlo, aniž bych někam spěchal," dodal kolega Sanford DeVoe.

Studie chování 57 dobrovolníků bude zveřejněna v časopise Psychological.