Výzkum se uskutečnil v letech 1992 až 2007 na vzorku 34079 Američanek, které měly běžný stravovací režim.  Průměrný věk žen byl 54 let.

Ženy informovaly vědce o své fyzické aktivitě a o své váze na počátku výzkumu a pak po třech, šesti, osmi, deseti, dvanácti a třinácti letech. Autoři studie analyzovali fyzickou aktivitu a změny váhy účastnic vždy po třech letech.

Štíhlejší méně tloustnou

U těch žen, které dodržovaly normální stravovací režim a měly fyzickou aktivitu, byl váhový přírůstek za 13 let nižší, a to zejména u těch, které byly na počátku výzkumu štíhlejší. Všechny ženy účastnící se studie nabraly v průměru 2,6 kilogramu.

"U žen s indexem tělesné hmotnosti (BMI, spočítá se vydělením hmotnosti v kilogramech daného člověka druhou mocninou jeho výšky v metrech) nižším než 25, tedy s ideální váhou, je mezi tímto indexem a tělesnou aktivitou významná spojitost," zdůraznili vědci.

Naopak u žen, jejichž BMI je vyšší než 25, tedy u žen silnějších, tento vztah není, konstatovali. Zde je zapotřebí připojit dietu.

Celkem 4540 žen, tedy 13,3 procenta všech sledovaných, jejichž BMI byl na začátku nižší než 25, nepřibralo za 13 let výzkumu více než 2,3 kilogramu. Tyto ženy provozovaly fyzickou aktivitu střední náročnosti průměrně 7,5 hodiny týdně, tedy asi hodinu denně, upřesnili autoři studie.

Podle těchto údajů lze soudit, že doporučení americké vlády dopřávat si týdně 150 minut středně namáhavé fyzické aktivity, které postačí k tomu, aby se snížilo riziko chronických nemocí, zdaleka nezabrání váhovému přírůstku bez nízkokalorické diety, uvedli vědci.

Středně namáhavou tělesnou aktivitou se rozumí rychlá chůze, práce na zahrádce či společenský tanec. Namáhavější tělesnou aktivitu, jako je jogging, můžete provozovat kratší dobu a účinek bude stejný.

Obézní populace

Ve Spojených státech v posledních dvaceti letech vzrostl počet lidí s nadbytečnými kilogramy tak, že dnes jsou dvě třetiny Američanů obézní nebo mají nadváhu. To zvyšuje riziko srdečních onemocnění, cukrovky a dalších chronických nemocí, jež ročně zatěžují americký zdravotní systém 150 miliardami dolarů (2,85 bilionu korun).

"Protože průměrný dospělý Američan nabírá váhu s věkem, je účelné vypracovat metody, jak zabránit nezdravému nabírání kilogramů a zachovat si váhový úbytek" dosažený dietou, konstatovali autoři studie, jež vyšla v Journal of the American Medical Association (JAMA).