Nadměrný hluk, nedostatek soukromí, nekončící rozptylování, to vše působí negativně na psychiku zaměstnanců a u mnohých z nich může vést například ke stresu, potvrdili vědci.

Ačkoli při realizaci kanceláří zaměstnavatelé předpokládají zvýšení produktivity práce, výzkum prokazuje opak. Při nevhodně naplánovaných kancelářských prostorech poklesla produktivita práce zaměstnanců o téměř dvacet procent.

Nedostatek klidu a soukromí

Podle serveru The Daily Mail si z dvaceti tisíc dotazovaných zaměstnanců 56 procent stěžovalo na nedostatek soukromí, 55 procent uvedlo nevyhovující teplotu v kanceláři a šedesát procent si stěžovalo na absenci klidného místa.

Jeden člověk ze tří dotazovaných nebyl spokojen s dostatkem denního světla a hodnotou hluku.

Pro zaměstnavatele může být současný stavební trend prospěšný, ale hit posledních let, kdy jsou zaměstnanci s trochou nadsázky namačkáni v kanceláři jako zástupy slepic v kurníku, nahrává zvýšenému paranoidnímu chování u některých jedinců, tvrdí vědci z University College v Londýně i poradci v oblasti životního prostředí.