V bitvě pohlaví o to, kdo má lepší verbální paměť, je zřejmě na nějaký čas dobojováno. Vědci určili, že ženská paměť je mnohem lepší než mužská. Zároveň je i pravděpodobné, že u žen se bude paměť s věkem zlepšovat, u mužů se naopak zhorší.

Není jednoznačně jasné, proč tomu tak je, hlavní roli však může hrát hormon estrogen. I když se toto tvrzení nedá ve většině případů jednoznačně prokázat, je nepochybně založeno na rozsáhlém výzkumu, kterého se zúčastnilo 10 000 osob ve středním věku.

Dlouhodobého průzkumu se zúčastnili muži i ženy z Anglie, Skotska a Walesu. Jedinci byli sledováni od narození ve stejném týdnu v roce 1958 do dosažení 50 let.

Verbální paměť výsadou žen?

V první fázi průzkumu vědci přednášeli mužům i ženám deset slov. Po dvou minutách měli všichni co nejrychleji tyto slova vyjmenovat. Po dalších pěti minutách byli tázáni na to samé, v obou případech ženy odpověděly rychleji a přesněji než muži.

V prvním testu byly ženy lepší o pět procent, v druhém dokonce o osm procent. Výsledkem tedy bylo zjištění, že verbální komunikace se u mužů postupem času zhoršuje více než u žen.

Při zpracovávání výsledků byl brán v potaz i zdravotní stav a vzdělání, i přesto však byly rozdíly zcela patrné.

Ředitelka výzkumu, profesorka Jane Elliottová řekla: "Nejzajímavější na celém výzkumu bylo i zjištění, že výsledky se lišily i podle toho, kdo jak moc kouří, pije, či jakou profesi vykonává." Dále uvedla, že rozdíly v paměti mohou mít i biologickou příčinu. "Jedním z důvodů lepších výsledků u žen může být prý ženský hormon estrogen.

U žen bylo prokázáno, že kvůli snížení hladiny hormonů v období menopauzy se paměť zhoršila, postupem času se ale opět zlepšuje. Protože většina testovaných žen byla právě blízko menopauzy, je docela možné, že v jiných věkových skupinách by byly rozdíly ještě znatelnější.