„Ačkoli se úmrtnost na karcinom plic u mužů mírně snižuje a za posledních 25 let klesla asi o 15 procent, přesto je i tak velmi vysoká.

Ženy na tento druh rakoviny dokonce umírají víc než dříve,“ řekl Právu prof. Petr Zatloukal, přednosta kliniky pneumologie a hrudní chirurgie pražské Fakultní nemocnice Bulovka.

Nebezpečí kouření

Podle něho je hlavní příčinou, a to až z 90 procent, kouření. „Silný kuřák má dvacetinásobně vyšší riziko rakoviny plic ve srovnání s nekuřákem,“ soudí profesor s tím, že riziko se zvyšuje s počtem vykouřených cigaret během života.

K dalším rizikovým faktorům patří inhalace radioaktivních prachů a plynů a chemických sloučenin. Jde například o radon, uran, arzen, chrom, nikl či azbest.

„Nepříznivě působí i znečištěné ovzduší ve velkých městech, které obsahuje množství škodlivin ze spalování ropných produktů,“ řekl.

Biologická léčba

Pro pacienty je dostupná nejmodernější biologická léčba, ale ze tří léků je k léčení zatím schválen pouze jeden.

Přesto může významně prodloužit život. Protože jde o drahý lék, poskytuje ho pouze deset pneumologických center v Česku. Vyvíjí se i vakcína proti plicní rakovině, která už je klinicky zkoušena, a to i v ČR. Přesto výsledky současné léčby nejsou uspokojivé, většina pacientů do roka zemře i proto, že se nádor odhalí až v tzv. čtvrtém stadiu, kdy už jsou v těle metastázy.