Smrtí vyhrožující varování nutí kuřáky nalézt v sobě mechanismus, jak se s takovým hrozivým textem vyrovnat a naopak si ospravedlnit kouření a pokračovat v něm.

Mnohem účinnější je podle týmu amerických, švýcarských a německých psychologů strašení atraktivitou. Když totiž kuřáci na krabičkách čtou, že se při kouření zhorší jejich vzhled a atraktivita, típnou cigaretu mnohem pravděpodobněji. A ještě silnější účinek má varování týkající se vzhledu na mladé kuřáky.

„Obecně, když kuřáci čelí varování proti kouření týkající se smrti, snaží se s nimi aktivně vyrovnat a obhajují svou potřebu kouřit nadále. Takže uvažování o smrti naopak v lidech vyvolává nutkání dále kouřit,“ tvrdí vedoucí autor studie Jochim Hansen z New York University.