„Samotnou mě překvapilo, jak velká část lidí rezignuje na mytí rukou před jídlem. Často se v ordinaci setkávám s onemocněními, která se přenáší právě nedostatečnou hygienou. Dokladem této situace je i nedávný zvýšený výskyt žloutenky typu A. Onemocnění potkalo v drtivé většině lidi mimo rizikové skupiny, kteří byli zřejmě vystaveni právě situacím, kdy nemohli dodržet běžný hygienický standard a nakazili se takto nepříjemným infekčním onemocněním,“ uvedla Eva Charvátová, praktická lékařka z Prahy.

Četnost mytí rukou a aktivity s tím spojené

Více než 86 % respondentů si myje ruce častěji než pětkrát denně a více než 81 % respondentů si ruce umyje i po cestě hromadnou dopravou. Po příchodu z venkovního prostředí si ruce myje 60 % respondentů a po kontaktu s kočkou nebo psem si ruce umyje 50 % dotázaných. Většina lidí (72 % dotázaných) vždy, když je to možné, použije mýdlo. Hůře jsme na tom s hygienou rukou před jídlem.

Pouze 38 % respondentů si umyje ruce před každou konzumací jídla.  Ne vždy je možné si ruce před konzumací jídla umýt. Čtvrtina dotázaných přiznává, že pokud si ruce nemohou umýt, stejně se najedí. Necelých 7 % respondentů je ochotných konzumaci jídla odložit. Výsledky jsou o to zajímavější, pokud si uvědomíme, jaké je složení našeho denního jídelníčku a že více než polovinu mohou tvořit potraviny, které jíme rukama.

Většina dotázaných (93 %) považuje nedostatečnou hygienu rukou za jeden z důvodů zdravotních potíží. Neumyté ruce dle respondentů mohou způsobit chřipku (46 %), střevní infekční choroby (83 %), žloutenku typu A (81 %) nebo žloutenku typu B (63 %). Žloutenka typu A je typické onemocnění spojené s hygienou rukou. Ukazuje se však, že během každodenních úkolů nemáme šanci dodržet takové hygienické standardy, které by nás uchránily.