Vitamin D je látka, kterou většinou získáváme díky slunečnímu záření a je obsažena také v některých potravinách.

Dr. Annamari Kikkinenová z finského Národního zdravotního institutu v Helsinkách zkoumala souvislost mezi obsahem zmíněného vitaminu a kardiovaskulárními nemocemi u 2817 mužů a 3402 žen.

Účastníkům studie bylo průměrně 49 let a neměli žádné příznaky srdečních nemocí. Během následujících 27 let zemřelo 640 z nich na srdeční selhání a 293 na mrtvici. Ukázalo se, že oproti osobám s nejvyšší hladinou vitaminu D v krvi bylo riziko vzniku těchto nemocí o polovinu vyšší u těch, kteří ho měli nejméně.

Tento fakt neovlivnily ani jiné faktory, například věk, pohlaví, životní styl nebo roční období, během něhož docházelo k měření.

"Všichni účastníci naší studie měli méně vitaminu D, než je optimální," uvedla Kikkinenová a dodala: "Mechanismus, jakým tento vitamin ovlivňuje náš cévní systém, není dosud znám. K jeho pochopení je třeba další výzkum."