Kouření je nejčastější jednotlivou příčinou úmrtí v Evropské unii. Na následky kouření zemře každý sedmý občan EU a jen každý rok má kouření na svědomí milión úmrtí. Tato čísla jsou natolik alarmující, že by mělo být v zájmu všech s cigaretami okamžitě skoncovat.

"Nikdy není pozdě přestat kouřit, stejně jako vždycky je moc brzo začít," upozorňuje zástupce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Jan Bříza.

Na zdraví člověka se abstinence cigaret objeví okamžitě. "Riziko infarktu klesá už druhý den po zanechání kouření o 30 procent," potvrzuje Eva Králíková z Centra závislosti na tabáku.

Pomoci mohou linky pro odvykání

V Česku je přes 2 250 000 lidí závislých na tabáku. Každý, kdo si neví rady s odvykáním, se může obrátit na jedno z třiceti odborných Center závislosti na tabáku. Jejich seznam je na www.slzt.cz . Poradit se lze také přes internet na www.prestantekourit.cz .

"Bylo prokázáno, že úspěšnost odvykání kouření podstatně stoupá díky konzultacím na linkách pro odvykání kouření," potvrdila ředitelka komunikace evropských Linek pro odvykání kouření (ENQ) Glyn McIntoshová. Úspěšnost zanechání kouření je podle ní po čtyřech týdnech asi čtvrtinová až poloviční.

Kouření je podle odborníků nejvíc rozšířené v takzvaných sociálně vyloučených komunitách, kam patří lidé s nejnižšími příjmy, například bezdomovci, lidé závislí na jiných drogách či lidé s jazykovou bariérou.

Do konce roku se může každý, kdo zvítězil nad tabákem, přihlásit do druhého ročníku Evropské nekuřácké ceny. Národní vítěz se zúčastní předávání cen v únoru 2010 v Barceloně. Vítěz za všechny zúčastněné evropské země pak získá poukaz na zájezd v hodnotě 5000 eur (asi 130 0000 korun). Do soutěže je možné se od listopadu přihlásit prostřednictvím formuláře na stránkách Dokuřte.cz.