K včasnému odhalení této vážné duševní choroby slouží pouze jednoduchý dotazník a telefon k odeslání smsky.

"Princip využití programu je velice jednoduchý: pacient a vybraný rodinný příslušník pravidelně vždy ve čtvrtek vyplňuje dotazník a výsledky odesílá v jednoduchém kódu deseti čísel pomocí sms zprávy. Tento dotazník zaznamenává aktuální stav a náladu pacienta, software odpovědi vyhodnocuje a v případě, že je posoudí jako rizikové, okamžitě upozorní lékaře," vysvětluje psychiatr Filip Španiel z Psychiatrického centra v Praze a dodává:

"Zpráva, která je zasílána, obsahuje upozornění na pacientův zhoršený stav a návrh dalšího postupu. Ošetřující lékař má po registraci možnost nalézt podrobnější popis stavu svého pacienta a přizpůsobit jeho léčbu aktuální situaci."

Nemocný je tedy dlouhodobě v kontaktu s lékařem - psychiatrem, který dokáže velmi brzy odhadnout zhoršený stav nemocného. 

Bludy a halucinace

Schizofrenii tedy často provází změna myšlení a vnímání reality. Ve většině případů bývají narušeny emoční reakce na vnější podněty a schopnost komunikace s okolím.

Mezi prvotní příznaky rozpolcenosti patří bludy - přesvědčení o skutečnosti, která reálně neexistuje, např. nejrůznější pronásledování a šmírování včetně halucinací, při kterých nemocný také vnímá vjemy, jež ve skutečnosti neexistují, např. cizích hlasů.

Při schizofrenii se lidé velmi často dostávají do rozporu s vnímáním reality, kdy realita může být zcela jiná, než lidé předpokládají. A právě proto je tak důležité sledovat tyto nemocné a naučit je odhadnout jejich stavy.