Podle Medianu 47 procent respondentů odpovědělo, že při prvotních příznacích zkoušejí nemoc léčit sami, celých 35 procent dotázaných pak uvedlo, že čekají, jestli nemoc neodezní sama. Lékaře vyhledá při prvních problémech pouze 12 procent obyvatel. 

Z výzkumu dále vyplynulo, že 53 procent všech dotázaných užilo v posledních 12 měsících lék proti nachlazení či chřipce. Nejméně je užívali lidé ve věku 70-79 let, nejvíce naopak ve věku 40-49 let a 12-19 let. Pokud se podíváme na užívání léčiv z hlediska pohlaví, léky na nachlazení užívaly více ženy (55,4 %) než muži (51,8 %). 

Průzkumu se zúčastnili občané České republiky ve věku 12 - 79 let, výsledky byly zjišťovány pomocí osobního pohovoru v kombinaci s vyplněním dotazníku.