Třeba mýtus o tom, že nemohou řídit auto. Většina z nich může. Pokud mají nemoc dobře léčenou moderními léky s minimem vedlejších účinků. Podmínkou je, aby byli rok bez záchvatu a choroba vykazovala stabilizovaný stav i při vyšetřeních mozku.

Že tomu tak je, potvrdí epileptikovi ošetřující lékař (praktik na základě vyšetření a doporučení neurologa). Pak nic nebrání tomu, aby získal řidičák nebo ho dostal zpátky. Usnadní mu to každodenní život a zvýší šanci na dobrou práci.

Dalším bludem je třeba, že epileptici nesmí čokoládu (žádný výzkum to nepotvrdil). Nebo že epileptičky nesmí otěhotnět. Naprostá většina z nich dítě mít může. Měly by však být v péči neurologa specialisty. A tak bychom mohli pokračovat.

Co dělat při záchvatu

Většina lidí má zkreslenou představu i o epileptickém záchvatu. Případy, kdy nemocný upadne do bezvědomí a zmítá se na zemi v křečích s pěnou u úst, rozhodně nejsou běžné.

Daleko častěji se záchvat projeví záškuby, mimovolnými pohyby, křečovitým stažením svalů stejně jako jejich náhlým ochabnutím. Ale třeba také bezděčným opakováním slov, zvukovými a sluchovými halucinacemi, pocením, sliněním, snovými stavy nebo psychickou dezorientací postiženého.

Záchvaty epilepsie bývají zkrátka daleko pestřejší a méně dramatické, než si lidé obvykle představují. Některé proběhnou téměř nepozorovaně. Navíc 70 až 80 procent pacientů, kteří jsou správně léčeni moderními léky, je nemívá. Obvykle ztrpčují život pouze epileptikům s těžší formou choroby nebo nemocným nedostatečně léčeným.

Pokud se přece jen stane, že dostanou záchvat, při kterém leží na zemi v křečích, je nesmyslné strkat jim do pusy dřevenou tyčku. Můžeme jim zbytečně poranit rty, dásně a zuby nebo žvýkací svaly stažené v křeči. Smysl má odstranit z jejich okolí předměty, o které by se mohli poranit. Dobré je zavolat na záchranku a s proškolenou zdravotnicí probrat racionální postup.

Užitečné adresy

O nemoci lze zjistit řadu praktických informací na internetové adrese  http://epilepsie.getweb.cz .
Na webových stránkách www.er-sme.cz  se pak dozvíte víc o nejrůznějších aktivitách dvou pacientských organizací.