„Dlouhodobě ale nelze dosavadní vysokou kvalitu péče udržet,“ řekl profesor Roman Hájek z hemato-onkologické kliniky FN Brno. Podle něho poskytnou specializovaná centra péči každému, kdo ji potřebuje, i když měsíčně tato léčba přijde až na 150 tisíc korun.

V důsledku lepšího odhalování onemocnění je však problém s penězi pro běžné ambulance. Nemocní žijí déle, a tak přibývá těch, kteří jsou v trvalé péči. Před patnácti lety od zahájení léčby přežívalo déle než deset let pět procent pacientů, nyní je to třicet procent.

Profesor Hájek vyzval zejména praktické lékaře, aby více zvažovali možnost tohoto onemocnění u svých pacientů a včas je odeslali do specializovaných center.