Zdravotní důsledky spánkové deprivace jsou přitom velmi vážné, varuje prezidentka Americké akademie spánkové medicíny Clete Kushidová.

Minimálně osm hodin spánku

Mutace genu DEC2 byla objevena neurology v Kalifornii u dcery a matky. Tato genetická výbava umožňuje oběma ženám, aby se po šesti hodinách spánku cítily plně revitalizované a odpočaté. Mutaci DEC2 mají v populaci ale jen asi tři procenta lidí. Pro 97 procent lidí platí minimum spánku osm až osm a půl hodiny a jsou mezi nimi také lidé, kteří potřebují spánku ještě více.

Dlouhodobá spánková deprivace vyvolává psychické poruchy, deprese, ale také chronické choroby fyzického těla a může dokonce vyvolat vleklá onemocnění srdce a také rakovinu.