Invazivní meningokok se přenáší především kapénkovým způsobem, tudíž je nejnebezpečnější v uzavřených prostorách. Právě proto odborníci upozorňují na jeho nebezpečí nyní před začátkem školního roku.

U malých dětí ve školkách může k rozvoji onemocnění přispět jejich velmi těsný kontakt nebo nový kolektiv. U náctiletých zase fyzické a psychické vyčerpání, které je dáno stylem jejich života – například ponocováním či užíváním návykových látek.

Ne všechny meningokok ohrožuje

Přestože se jedná o vysoce infekční onemocnění, existuje asi deset procent lidí, jež meningokoka nosí v těle, aniž by je samotné ohrožoval. Jedná se o tzv. bacilonosiče, které tyto bakterie mají ve svém nose i krku a ohrožují tak svými hleny a slinami ostatní.

„Školní třídy, mateřské školky, prostory zájmových kroužků či diskotéky, všechna tato místa vytváří příznivé podmínky pro přenos meningokokových onemocnění. Kýchnutí, líbáním nebo pouhým pitím z lahve od nosiče nákazy. Meningokok pak dokáže svou oběť ohrozit na životě během několika málo hodin,“ vysvětluje MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře v Praze.

Nebezpečí je velmi vysoké

Invazivní meningokok patří mezi nejzávažnějších infekčních onemocnění s vysokou úmrtností na celém světě. V českých podmínkách se vyskytuje převážně invazivní meningokokové onemocnění séroskupiny B a C. Příznivé je, že alespoň proti séroskupině C, která se z dlouhodobého hlediska vyskytuje asi v polovině případů, existuje očkování, které chrání a snižuje počet nosičů bakterie v populaci.

Očkovat se mohou děti od 2 měsíců, adolescenti i dospělí. Konjugovaná vakcína zaručí dlouholetou ochranu, až na 10 let. Očkovací látka proti invazivnímu meningokokovému onemocnění séroskupiny C se pohybuje v cenovém rozmezí od 750 Kč do 900 Kč. Některé zdravotní pojišťovny v ČR na ni přispívají.  

Přesto v loňském roce bylo v ČR zaznamenáno celkem 87 případů meningokokového onemocnění, z nichž šest skončilo úmrtím pacienta. V letošním roce bylo dosud registrováno celkem 41 případů, osm z nich, tedy 19,5 %, skončilo úmrtím pacienta (zdroj: Surveillance data NRL pro meningokokové nákazy, data k 3. 7. 2009).

Rozhoduje čas

Nebezpečnost onemocnění spočívá v tom, že je na první pohled nerozeznatelné od klasického horečnatého onemocnění. Kromě teploty nemocného trápí nevolnost, zvracení či bolest hlavy. Což může být i u klasické chřipky. Proto by rodiče měli být ostražití a pokud dítě nereaguje na léky proti teplotě jako jindy, je schvácené a případně se na kůži začíná objevovat červené tečky, neprodleně s ním vyhledejte lékaře.

Právě červené tečky či skvrny jsou při diagnóze onemocnění důležité. Proto je důležité prohlížet důkladně kůži dítěte, a pokud se na ní objeví tečky či skvrny, okamžitě navštivte lékaře a to i když dítě nemá zrovna v tu chvíli teplotu.

Právě zde platí pravidlo: "Lépe jít „zbytečně“ k lékaři, než nenávratně ztratit několik cenných hodin."

Pomoci může tzv. skleničkový test

Pokud chcete mít jistotu, že skvrny na kůži nejsou nějaká alergická reakce či poštípání od komárů, pak vyzkoušejte tzv. skleničkový test.  

Na tečky položte tenkostěnnou skleničku. Zůstávají - li tečky pod skleničkou, okamžitě volejte lékaře.