„Lidé nejsou zrovna dobří v předvídání své vůle vzhledem ke svodům a ti, kteří jsou si v tomto ohledu nejjistější kontrolou nad sebou samými, jsou nejvíce ohroženi závislostí na těchto pokušeních,“ tvrdí profesor Loran Nordgren z Northwestern University v Illinois.

V testech s vysokoškolskými studenty pak jeho tým prokázal, že osoby nejvíce sebevědomé s ohledem na odolávání pokušením si dvakrát častěji zapálily cigaretu než ty, které uváděly nízkou míru sebeovládání a slabou vůli.

„Oni také démonizují ty druhé. Mají velmi nehezký pohled na jiné lidi, kteří jednají impulzivně, protože věří, že oni sami by se tak nikdy nechovali,“ dodal Nodrgren.