Vidění do dálky a na blízko totiž řídí různé mozkové okruhy, a ty jsou přitom u mužů a žen odlišně vyvinuty. Experti z Británie potvrdili experimentálně, že muži mají přesnější vidění při odstupu větším než jeden metr od objektu, zatímco ženy u objektů bližších než půl metru.

Jak vysvětlila tento fenomén psycholožka Helen Stanceyová z Hammersmith and West London College, existují důkazy, že odlišné dráhy v mozku zpracovávají vizuální informace z blízkého a vzdáleného prostoru.

Naše výsledky naznačují, že blízké dráhy jsou zvýhodněné u žen a vzdálené dráhy jsou zase zvýhodněné u mužů. Tyto pohlavní rozdíly ve zpracovávání vizuálních informací mohou být výsledkem naší evoluce jako lovců a sběračů.

Především jako sběračky musely ženy zaměřit svou pozornost na blízké objekty, zatímco kořisti u převážně loveckých mužů bývaly ve vzdáleném prostoru.