Běžné potravinové produkty většinou pocházejí ze zemědělské velkovýroby, která použivá chemické postřiky a umělá hnojiva, či dokonce geneticky vylepšené sazenice a semena. Bioprodukty si naopak zakládají na tom, že jsou jejich zdrojem ekofarmy, které používají přírodní hnojiva a postupy šlechtění.

Článek v novém čísle dborného časopisu o výživě The American Journal of Clinical Nutrition jednoznačně uvádí, že neexistují žádné důkazy, že jsou organické potraviny lepší, než ty běžné. Některé články sice tvrdily, že organické potraviny mají lepší skladbu, ale dosud to nebylo empiricky prokázáno.

Výzkumníci z  London School of Hygiene & Tropical Medicine nyní dokončili rozsáhlou a systematickou analýzu výzkumů, ve které se v posledních pěti letech zabývaly srovnáváním organických a běžných potravin. V 50 000 časopisech našli celkem 162 relevantních článků a prověřovali jejich tvrzení a odkazy na výsledky empirických výzkumů.

Rozdíly mezi oběma druhy potravin byly v zanedbatelných množstvích látek, které pocházely z rozdílných hnojiv. Nicméně na výživnou hodnotu a lidské zdraví neměly tyto rozdíly vliv.