Základem prevence je dodržování vhodné životosprávy a k včasnému a úspěšnému vyléčení velmi významně přispívá samovyšetřování prsu a pravidelné preventivní prohlídky na mamografu.

Základem prevence je samovyšetřování

Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den.

Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů. Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den. Podrobnější informace ženy získají na stránkách Aliance žen s rakovinou prsu www.breastcenter.cz.

Vyšetření na mamografu je třeba opakovat pravidelně 

Dospělé ženy by na preventivní prohlídce měly požádat svého gynekologa či praktického lékaře o vyšetření prsu mamografem nebo sonografem. Pokud je pacientce více než 45 let nebo patří-li do rizikové skupiny (nádorové onemocnění v rodině, je bezdětná nebo má nadváhu), měla by se objednat na pravidelná vyšetření na mamografu, případně doplněná ultrazvukem. Diagnostické pracoviště by mělo mít akreditaci k provádění preventivních prohlídek.

Pacientky by se měly stát aktivní

Za posledních třicet let vzrostl v České republice výskyt rakoviny prsu u žen o dramatických 120 procent, a to je nejvíc ze všech zhoubných nádorů. Ročně touto chorobou onemocní přibližně šest tisíc žen, z nichž dva tisíce nemoci podlehnou. Žena, u které lékaři zjistí zhoubný nádor prsu, by se měla stát pacientkou aktivní a svému lékaři partnerkou v medicínském rozhodování.

Aktivní přístup hraje důležitou roli v boji s vážnou diagnózou. Ani nejzkušenější lékař nedokáže totiž s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude to či ono nádorové onemocnění u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organismu na léčbu.

Důležitá je důvěra v lékaře

Každá nově diagnostikovaná pacientka by se měla o své onemocnění zajímat, vyhledat informace, nejlepší onkologické pracoviště a lékaře, kterému důvěřuje. V tom jí mohou pomoci internetové stránky (www.linkos.cz) nebo rada jiné zkušené pacientky se stejnou chorobou. Příkladem jsou poradenské aktivity sítě sdružení Mamma Help (www.mammahelp.cz). Ženy si také mohou zatelefonovat na bezplatnou linku pomoci, kde se jim dostane rad i psychické podpory 800180880.

„Z hodnocení kvality onkologické péče jasně vyplývá, že ten, kdo léčí zhoubné nádory častěji, je také léčí lépe. Nejmodernější a nejúčinnější léčba je dostupná pouze v síti osmnácti center komplexní diagnostiko-léčebné onkologické péče, akreditovaných Českou onkologickou společností na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebevzdělávání a komunikace“, řekl doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., primář onkologického a radioterapeutického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.