Problém je v tom, že hormonální antikoncepce se při klinickém vývoji stejně jako všechna ostatní léčiva testuje na zdravých jedincích. Ve vzorku prvních pokusných osob je jen zřídkakdy někdo, kdo má BMI v hodnotě 130 procent své ideální váhy. Přitom právě hormonální antikoncepce užívaná ústně se v těle žen s vážnou nadváhou vstřebává a pohybuje pomaleji.

Vyšší hmotnost mění pohyb léčiv

„Nemáme ještě dostatek dat, abychom mohli přímo lékařům doporučit změnu v jejich klinické praxi při předepisování orální antikoncepce pacientkám s velkou nadváhou,“ uvedl autor studie docent Ganesh Cherala z Oregon State University. Jeho tým se teď snaží prokázat, případně vyvrátit první důkazy.

Tělesná hmotnost podle objevů docenta Cheraly mění tzv. farmakokinetiku, neboli pohyb léčiv v těle. A u žen se závažnější obezitou je právě pohyb hormonů zřejmě zpomalen. Přitom se nejedná o zanedbatelný problém, protože v západních zemích počet obézních neustále roste a zároveň je tam hormonální antikoncepce ve formě tablet jednou z nejčastějších metod ochrany před početím.