Vědci zjistili, že podvyživení a extrémně obézní lidé umírají dříve než lidé s normální váhou, zatímco ti s mírnou nadváhou žijí déle než lidé s přiměřenou váhou.    

"Není žádným překvapením, že extrémní podvyživenost a nadměrná obezita zvyšují riziko úmrtí, překvapivé ovšem je, že mírná nadváha může přinést lidem výhodu delšího věku," konstatoval badatel David Feeny z Kaiser Permanente Center for Health Research.    

Jeho kolega, profesor Portlandské státní univerzity Mark Kaplan, ale zastává názor, že zatímco několik málo kilogramů navíc může chránit starší lidi, jejichž zdraví se s postupujícím věkem zhoršuje, neznamená to, že lidé s normální váhou by se měli snažit přibrat. 

Studie obezity se váže k úmrtnosti, ne ke kvalitě života

"Naše studie přihlížela k úmrtnosti, nikoli ke kvalitě života, a s obezitou souvisí mnohé negativní důsledky pro zdraví, včetně vysokého tlaku, vysokého cholesterolu a diabetes," prohlásil Kaplan.   

Studie byla založena na zkoumání souvislosti mezi takzvaným indexem tělesné hmotnosti (BMI) a úmrtími ve skupině 11 326 dospělých v Kanadě během dvanácti let za současného využití údajů National Population Health Survey.    

Během studijního období (1994-2007) podvyživení lidé umírali ve srovnání s normálně vážícími lidmi s o sedmdesát procent vyšší pravděpodobností, zatímco extrémně obézní lidé umírali s o 36 procent vyšší pravděpodobností.

Ale lidé s nadváhou umírali s pravděpodobností jen o 17 procent vyšší. Relativní riziko pro obézní lidi bylo téměř shodné jako v případě jednotlivců s normální váhou.   

Podle badatelů je to první rozsáhlá kanadská studie, která ukazuje, že lidé s nadváhou mohou skutečně žít déle než ti s normální váhou. K obdobným závěrům dospěl i starší výzkum provedený ve Spojených státech, jehož výsledky byly publikovány v roce 2005 v odborném časopise Journal of the American Medical Association.