Počátkem výzkumu bylo zajímavé zjištění, že psi žijících v blízkosti silnic a rušných křižovatek mexické metropole jsou zasaženi více mozkovými změnami než jejich kolegové potulující se na skládkách za městem. Struktura změn v mozku psů od silnice se podobala Alzheimerově onemocnění.

Odborníky toto zjištění inspirovalo k poněkud drastickému pokusu, při němž asistovalo deset dobrovolníků. První fáze pokusu byla nenáročná. Dobrovolníci jen v laboratoři podstoupili kompletní vyšetření na elektroencefalografu a lékaři zaznamenali u každého z nich odpovídající křivky elektrických signálů v mozku.

Druhá část simulovala podmínky, v nichž jsou často nuceni pracovat mechanici v autoservisu. Dobrovolníci byli na hodinu zavřeni v nevětrané místnosti, kde předtím běžel dieselový agregát. Tam znovu podstoupili vyšetření EEC, které se opakovalo ještě hodinu po opuštění emisemi zamořeného prostoru.

Změny se projevily už po půl hodině

Už po půl hodině se křivky EEC, naměřené v místnosti se zplodinami, začaly odchylovat od normálu. Projevily se reakce, odpovídající stresu, i když subjektivní pocity dobrovolníků tomu neodpovídaly. Ve stresu mozek funguje jinak, způsob zpracovávání informací v mozkové kůře se stává více či méně chaotickým. A tento stav přetrvával ještě hodinu poté, co dobrovolníci opustili prostředí zamořené nanočásticemi ze zplodin.

„Můžeme jen spekulovat, jaké výsledky může pro mozek mít trvalé vystavení znečištěnému vzduchu, jak je tomu u lidí žijících v blízkosti rušných křižovatek a městských dopravních uzlů,“ upřesnil šéf výzkumu Paul Brom.

Nanočástice ovlivňují dýchací ústrojí i mozek

„Je velmi pravděpodobné, že ovzduší zamořené nanočásticemi má nejen negativní vliv na stav dýchacích cest a dalších orgánů, ale i na normální fungování mozku a na zpracování informací z vnějšího prostředí.“

Zprávu publikovali nizozemští vědci v březnovém vydání magazínu Particle and Fibre Toxicology. Redakce ke zprávě poznamenala, že hodnocení takových studií může být problematické. To, že znečištěné prostředí se podepíše na změnách vašeho mozku, ještě nemusí být bezprostřední příčinou vašich potíží.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou, tedy s poškozením mozku, jaké u psů v Ciudad de Mexiku vyvolává dýchání automobilových zplodin, totiž poměrně často umírají ne na nemoc samotnou, ale v důsledku infekcí.