Jak přibývá soběstačných nezadaných žen, přibývá také těch, které trpí nespavostí a poruchami spánku. To, že spolu tyto dva jevy spolu souvisejí, ověřili britští vědci.

Sociologové provedli průzkum, v němž využívali objektivní měřítka i subjektivní dotazníky. Do výzkumu se začlenilo na 360 dobrovolnic z Británie. Odborníci je pak navštěvovali po šesti až osmi letech od započetí studie během tří náhodných nocí. Spánek a noční aktivitu snímali pomocí elektrod. Spánkové charakteristiky byly rovněž vyhodnocovány z dat, které snímaly elektrody na zápěstí. Každá žena je musela nosit po dobu jednoho měsíce.

Obě metody prokázaly, že vdané a šťastně zadané ženy mají spánek nejkvalitnější. Objektivní měřítka i subjektivní dotazníky podaly stejné důkazy, přičemž byly zohledněny faktory jako věk, etnikum, příjmy a symptomy deprese.