Astma patří mezi nejčastější chronické onemocnění postihující téměř deset procent dětí a to především chlapců. Až v dospělosti se tento nepoměr mění a astmatem trpí mnohem více žen.

"Čím později se astmatické projevy objeví, tím je pravděpodobnější, že jsou z určité části způsobeny specifickou alergickou reakcí. Navíc v poslední době vzrůstá počet takto nemocných dospělých" konstatují odborníci na serveru www.pylovasluzba.cz

Za astma může ale i fyzické či psychické přetížení, chlad apod.

Ani televize není bezpečná

Podle studie, kterou provedli britští vědci z univerzity v Glasgow, patří mezi rizikové faktory i nadměrné sledování televize v dětském věku

Vědci sledovali malé děti mezi třemi a téměř dvanácti lety a porovnávali, zda u nich bylo, či nebylo v pozdějším věku diagnostikováno astma. Rodiče sledovaných dětí měli za úkol zapisovat počet "odsezených" hodin před televizí.

Výsledky studie překvapily i samotné vědce. Astma se vyskytlo u sledovaných dětí v 6 % případů. Velmi záleželo na tom, kolik hodin denně u televize dítě strávilo. Čím více hodin prosedělo dítě před televizí, tím větší mělo riziko vzniku tohoto onemocnění.

Děti, které sledovaly televizi více než dvě hodiny denně, onemocněly astmatem více než dvakrát častěji než děti, které sledovaly televizi méně.

Odborníci tedy rodičům doporučují, aby nepodceňovali čas strávený jejich dítek u televize a neohrožovali tak nejen jejich zrak, ale i dýchací systém.