„Signální dráhy, které mozku předávají informace o tom, že jsme hlazeni, mají své přímé dráhy směrem do mozku a nejsou blokovány ani tím, když mozek přijímá zároveň impulzy bolesti ze stejného místa,“ tvrdí neurofyziolog Line Lken ze Sahlgrenské akademie ve Švédsku.

Naopak při hlazení impulzy vedoucí do mozku oslabují a přehlušují ty, které vycházejí z bolestivého místa. Tak hlazení ulevuje trpícímu a zmírňuje vnímání jeho bolesti.

Studie byla publikována v odborném časopise Nature Neuroscience.