Snaha pomoci partnerovi či příbuznému je často orientována i strachem o vlastní zdraví, případně o zdraví dětí. Následky pasivního kouření jsou pro všechny zúčastněné dost dramatické. Jedovaté látky z cigaret totiž dokáží prostoupit celým bytem. Větrání je totiž v každém případně nedostatečné. Pokud tedy například vaše děti mají častěji rýmu, záněty horních cest dýchacích, středního ucha nebo trpí astmatem, je nejvyšší čas začít řešit kouření v rodině.

Opravdu úspěšná cesta ke zbavení se závislosti na cigaretách je podmíněna rozhodnutím kuřáka přestat kouřit. Při opakovaných neúspěšných pokusech přestat se doporučuje návštěva lékaře, který zvolí vhodné pomocné prostředky. Nejčastěji se setkáváme s předepsáním pilulek, které odvykání výrazně usnadní a zvýší šanci na konečný úspěch.

Pomůže pozitivní motivace

Pokud se kuřák rozhodne přestat sám, pomůže pozitivní motivace. Odbornice z Referenčního centra pro léčbu závislosti na tabáku, MUDr. Lenka Štěpánková tvrdí: „Pokud začneme partnera zahrnovat  výčitkami  a negací, bude to mít malý efekt a dotyčný se spíše zatvrdí. Naopak je dobré snažit se čerpat z partnera jeho vlastní argumenty pro odvykání kouření.“

Následně dodává: „Pokud se budu snažit někoho „dostrkat“ k věcem, které jsou důležité hlavně pro mne, tak to samozřejmě nebude mít nikdy stejnou úspěšnost jako tehdy, když budu využívat jeho vlastní argumenty a přiblížím se jeho psychickému rozpoložení. Snaha by měla vycházet zevnitř dotyčného, my mu můžeme pomoci šikovnou podporou ve vhodných okamžicích.“

Podle doktorky Štěpánkové mohou být členové rodiny těmi nejlepšími stimulátory, protože na rozdíl od lékaře znají pacienta mnohem lépe a déle.  Znají jeho silné a slabé stránky a dokáží lépe najít takovou motivaci, která dotyčnému pomůže a zaujme ho.

Zlepšete své zdraví

Není tedy správné říkat: „Jestli nepřestaneš, dostaneš rakovinu a umřeš a co já tu budu sama s dětmi?“ Lepší je ve správnou chvíli nadhodit: „Vidíš, kdybys přestal kouřit, tak ty schody za pár měsíců vyběhneš bez zadýchání!“ Dobrý argument je také téměř okamžité snižování rizika infarktu (na polovinu za rok od poslední cigarety), zlepšení erekce, či zvýšení šance na početí.

„U starších lidí můžeme pro změnu apelovat na to, co mohou způsobit svým dětem a vnukům, např. záněty plic, záněty ucha a snížení imunity. Také zhoršení projevů astmatu,“ doplňuje dr. Štěpánková. Málo známé je, že u žen kuřaček hrozí vysoké riziko trombóz, zvláště ve spojení s užíváním antikoncepce.

Špatné není ani motivovat kuřáka tím, že si za ušetřené peníze může koupit něco, po čem touží. Často jako první krok stačí dohodnout se na kouření na balkóně, které časem omrzí. Nedílnou součástí odvykacího procesu je ale rovněž změna letitých návyků kuřáka. Velice důležitá je role partnera, který by měl tolerovat dočasné podráždění, snažit se partnerovi pomoci plánovat volný čas a odměňovat ho drobnými radostmi.