Britští vědci začali na počátku 80. let sledovat 7400 lidí. Měřili u nich počítačovým programem rychlost reakce, ale hodnotili i řadu dalších faktorů, jako například spotřebu alkoholu, kouření, krevní tlak a váhu. Průměrný věk dobrovolníků byl 46 let.

Účastníci studie byli sledováni 20 let, během nichž téměř 1300 zemřelo. Jako významný faktor v tomto smyslu shledali jen kouření, které třikrát zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího úmrtí. "Výzkum ukázal, že mezi inteligencí a rychlostí reakce je přímý vztah," řekl jeden z autorů studie Geoff Der.

Vzdělání a zdraví spolu souvisí

"Lidé s vyšší inteligencí mají snahu se více vzdělávat a pracují na místech, kde jsou lepší zdroje a pracovní podmínky. Také se lépe starají o své zdraví, pokud jde o kouření, cvičení a stravu," řekl.    

"To se vztahuje už k narození, kdy rychlejší reakce bývají znakem zdravějšího těla. Pravděpodobně jde ale o kombinaci všech těchto důvodů," dodal.

Jeho názor podpořil i doktor Chris Drinkwater z univerzity v severoanglickém hrabství Northumbria. "Máme pádné důvody se domnívat, že dosažené vzdělání souvisí se zdravotním stavem. Souvisí to se zdravotní gramotností, protože si lidé mnohem lépe uvědomují, co představuje zdravotní riziko, a chtějí proti tomu něco udělat," dodal.