Jenže problém je především v tom, že lidé nad padesát let si většinou problematiku HIV/AIDS ani nepřipouštějí a považují ji za tu „věc“, která se týká pouze mladých. Mezi seniory je tak zřejmě více těch, kteří o své nákaze netuší, než mezi mladými, kteří si na testování pozitivity antigenu zvykli.

Podle WHO se prokázalo, že v západních zemích je HIV pozitivních mezi lidmi nad padesát let asi třetina celkového počtu, který je HIV pozitivní mezi mladšími ročníky. Ve skutečnosti bude nakažených lidí starších padesáti let více, protože je mezi nimi velké procento těch, kteří o své nákaze nevědí a něco podobného si vůbec nepřipouštějí.

V USA loni tvořili lidé nad padesát let 15 procent ze všech nových případů nákazy virem HIV. V Evropě bylo v roce 2005 zjištěno osm procent nových případů nákazy u lidí starších padesáti let, skutečný počet je ale podle expertů zřejmě dvojnásobný.