Jde zejména o očkování hrazené částečně nebo zcela z veřejného zdravotního pojištění nebo očkování placené státem například v rámci očkovacího kalendáře. Poplatky se nevztahují ani na tzv. závodní preventivní péči, v jejímž rámci jsou prováděny i periodické preventivní prohlídky. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek jsou pak obsaženy ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví číslo 56/1997 Sb.

U zubaře a praktického lékaře

Obsahem preventivní prohlídky, kterou má provést registrující stomatolog, je vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání v ústní dutině, stavu čelistí, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potřeby určení léčebného plánu.

Stomatologické preventivní prohlídky jsou zaměřeny i na vyloučení onemocnění, například onkologického. Pokud stomatolog projevy těchto onemocnění zjistí, měl by předat informace vašemu praktickému lékaři nebo příslušným odborníkům.

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které bychom měli přijít jednou za dva roky, a to i když nemáme zdravotní obtíže. Její součástí je anamnéza, kdy praktický lékař se ptá na onemocnění v rodině, vaše dřívější onemocnění, pracovní zatížení, životní návyky atd. Zkontrolovat by měl očkování proti tetanu.

Praktický lékař pohledem vyšetří kůži a sliznice. Podívat by se měl na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetřit štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin, poklepem a poslechem srdce a plíce. Spočítá tep a změří krevní tlak, prohmatá břicho, zjistí bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách. Zároveň by měl pacienta zvážit nebo změřit a orientačně vyšetřit sluch a vidění.

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař by měl provést vyšetření moči, konečníku, varlat a prsů.

Na jakou prevenci je zdarma nárok
Ženský lékař
od 15 let jednou za rok
mamografické vyšetření prsů: od 45 let 1x za dva roky
Zubní lékař
od 18 let jednou za rok (těhotné ženy 2x v průběhu těhotenství)
Praktický lékař
od 18 let 1x za dva roky
vyšetření stolice na krev od 50 let 1x za dva roky
EKG od 40 let 1x za 4 roky
vyšetření cholesterolu a tuku v krvi v 18, 40, 50 a 60 letech
vyšetření hladiny cukru v krvi od 45 let 1x za dva roky