Doktor Ulrich Ruther z Universität Düsseldorf sledoval účinnost genu FTO na metabolismus myší. Ty, které neměly gen FTO, zůstávaly velmi hubené i přesto, že jim bylo podáváno velké množství potravy a byly neaktivní. To znamená, že velmi rychle spalovaly energii. Naopak majitelky genu FTO ukládaly rychle tukové zásoby.

Nová cesta v léčbě obezity

„Genetická varianta genu FTO rozhodně u lidí způsobuje obezitu, ale doteď nebylo jasné, zda tato genetická varianta může ovlivňovat obezitu změnou exprese nebo funkce genu FTO samotného nebo některého příbuzného genu,“ tvrdí profesor Stephen O´Rahilly z Cambridge University.

Lidská varianta genu FTO má přímý vliv na obezitu, zvyšuje chuť k jídlu a objem zkonzumované potravy, ale také rychlost spalování, která je v přítomnosti genu pomalejší. Podle vědců by přípravky modulující funkci daného genu mohly být u řady lidí lékem na obezitu.