Podle profesora Brada Bushmana z University of Michigan a profesora Craiga Andersona z Iowa State University snižuje sledování a hraní agresivních videoher srdeční tep a vodivost kůže, dochází však také k psychologickému znecitlivění, takže je člověk méně ochotný pomoci trpícímu či raněnému člověku.

Otupělost vůči bolesti

„Tyto studie jasně dokazují, že agresivní mediální produkty mohou oslabovat altruistické chování. Lidé vystavení násilí v médiích jsou méně ochotní pomáhat druhým v nouzi, protože jsou otupělí vůči bolesti a utrpení druhých,“ tvrdí profesor Bushman.

Studie byla publikována v časopise Psychological Science.