„Jelikož výsledky prohlídek ukázaly, že i u žen starších 69 let je záchyt karcinomu prsu významný a jeho včasné odhalení má vliv na úspěšnost léčby, rozhodli jsme se podpořit toto preventivní vyšetření i u nich, “ vysvětluje ředitel VZP Pavel Horák.

Vyšetření mamografem ženy obvykle absolvují na základě doporučení praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy nad 69 let toto doporučení již nepotřebují. Mohou přijít i bez něj.

Starší ženy mají o vyšetření větší zájem

Podle průzkumu, který proběhl v rámci akce VZP v roce 2007 se ukázalo, že i u žen nad 69 let je záchyt karcinomu prsu významný a navíc tyto ženy projevily nepoměrně větší zájem o absolvování vyšetření než ženy mladší.

Velmi brzy by mělo být podle Ministerstva zdravotnictví toto preventivní vyšetření hrazeno ženám i nad 69 let z veřejného zdravotního pojištění. Tato změna bude obsažena v prováděcím pokynu k zákonu o zdravotních službách, který však zatím nebyl sněmovnou schválen.

Dokud tedy právní předpisy nevejdou v platnost, bude těmto ženám, příspěvek do výše až 400 Kč poskytován z fondu prevence VZP.