Vyplynulo to z rozsáhlého výzkumu ve zdravotnických zařízeních, kde se výrazně zvýšil počet astmatických případů u sester a pracovníků, kteří používají často čistící a dezinfekční prostředky na bázi chlóru. 

Ve srovnání s ostatními kolegy ze zdravotnických zařízení trpí astmatem sestry pracující často a pravidelně s čistícími a dezinfekčními prostředky až o 72 procent častěji.

Přípravky, které během výzkumu zdravotní sestry a další pracovníci používali, patří do skupiny látek, které mají potenciál silně dráždit dýchací cesty. Mezi nimi byla lokální čistidla a antiseptické přípravky pro čištění kůže, glutaraldehyd pro sterilizaci nástrojů za chladu a širokospektrální čisticí prostředky na bázi chlóru.

Podle autora studie Ahmeda Arifa z University of North Carolina by nejen ve zdravotnictví mohly pomoci stav zlepšit látky přívětivější k životnímu prostředí a méně dráždivé pro dýchací cesty.