Stařecká demence je obtížné postižení související degenerací mozku, které postihuje nezávisle jednotlivé složky osobnosti. Nejčastějšími příznaky jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení a komunikace, jež buď přestává úplně, nebo je nesrozumitelná. Se stařeckou demencí se potýká každý třetí člověk starší 65 let.

Nová studie ukazuje, že nejlepší prevencí je schopnost vyhnout se zbytečnému nervování a psychické nestabilitě. 

Ve sledované skupině pěti set seniorů se začala demence projevovat ve 144 případech. Na jejím rozvoji se podílejí i genetické faktory, které zatím nelze léčit. Ovšem úpravou životního stylu se podle vedoucího výzkumného týmu doktora Hui-Xin Wang se dá riziko získání demence výrazně snížit až o polovinu. Jde o sebeovládání a aktivní způsob života mezi lidmi.

Mechanismus jak psychika souvisí s demencí není zcela jasný, ale podle jedné z teorií stres a zloba ovlivňují i chemickou rovnováhu a mohou vést k uvolnění látek, které poškodí mozek.