Podle závěrů studie mohou být psychologické vlastnosti člověka důležité v předpovídání zdravotní kondice stejně jako lékařské a sociální faktory. Lidé svědomití a zásadoví žijí déle až o čtyři roky. Navíc lidé vysoce zásadoví jen zřídka kouří, pijí méně alkoholu a mají stabilnější a méně stresující život.

„Nejenže lidé zásadoví mají lepší zdravotní návyky a méně rizikové chování, ale mají také stabilnější povolání a manželství a mohou dokonce mít biologické predispozice k lepšímu zdraví,“ tvrdí jeden z autorů studie, profesor Howard Friedman z University of California.

Do studie bylo zahrnuto 8 900 osob z USA, Kanady, Japonska, Německa, Norska a Švédska. Mezi vlastnosti nejdéle žijících lidí patří svědomitost, pracovitost a dále důkladnost, spolehlivost, rozvážnost, způsobilost a oddanost.

„Ačkoli nemůže být zásadovost změněna v krátkodobém výhledu, ke zlepšení může dojít z hlediska dlouhodobého, kdy jedinec vstoupí do zodpovědného vztahu, práce či společnosti,“ tvrdí další z autorek Margaret Kernová.