Zhoubné nádory způsobují více než čtvrtinu celkového počtu úmrtí. V jejich důsledku umírá 29 procent mužů, ženy naopak častěji zemřou na nemoci oběhové soustavy.

Zatímco u mužů jsou třetí nejčastější příčinou smrti vnější příčiny typu poranění, úrazů, otrav a jejich následků, ženy podléhají nemocem dýchací soustavy.

V absolutním součtu loni zemřelo o necelých 200 lidí více než v roce předchozím, v souvislosti se stárnutím populace je však intenzita úmrtí nižší.

V příčinách úmrtí Česko odpovídá celosvětovému trendu, který potvrdila květnová zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), ve které se objevila prognóza, že v příštích 25 letech budou celosvětovou populaci ohrožovat na životě kardiovaskulární a onkologická onemocnění více než infekční choroby.

Od roku 2003 klesá v Česku úmrtnost u mužů i u žen

Střední délka života se od té doby zvýšila o 1,7, respektive 1,4 roku. Tento trend je spojen zejména s rozšiřující se zdravotní péčí.

Snížila se i intenzita kojenecké úmrtnosti. Do jednoho roku věku zemřelo 3,1 promile živě narozených dětí, což je nejnižší hodnota v historii České republiky.

Ve srovnání s rokem 2006 poklesla úmrtnost ve většině věkových skupin. Na poklesu celkové úmrtnosti se nejvýrazněji podíleli muži starší 75 let, u nichž se snížila zejména úmrtnost na cévní nemoci mozku. U mužů 95letých a starších o čtrtinu poklesla úmrtnost na nemoci dýchací a trávicí soustavy.