Mýty spojené z používáním tampónů vyvracejí poslední vědecké průzkumy. Vyplynulo z nich, že zkoumané ženy měly dokonce lepší výsledky bakteriologických rozborů než ženy užívající vložky. Při používání tampónů totiž došlo k menšímu množení rizikových baterií, které se vyskytují v pohlavních orgánech a po menstruaci se mnohem rychleji obnovilo přirozené prostředí.

"Důvod, proč tomu tak je, je celkem logický. Během volného odtoku se menstruační krev dostává do kontaktu s vnějšími pohlavními orgány, vzduchem a někdy i vložkou, která nemá sterilní prostředí a bakterie se mohou množit mnohem snáze, než když se tampón v podstatě bezdotykově aplikuje a nasaje krev ještě v těle ženy," vysvětlují odborníci na serveru Klinikazdravi.cz.

Podle nich jsou rozdíly ještě markantnější v horkých dnech, kdy se tělo potí a zapařuje. Ženy, které užívají vložky jsou vystaveny většímu riziku infekce také kvůli hygieně a větší kolonizaci bakterií v oblasti konečníku.

Tampóny a plavání

O tom, že tampóny jsou při jakémkoliv sportu komfortnější, není pochyb. Polemika nastává jen u plavání. Dříve odpůrci poukazovali na to, že se do pochvy může dostat voda. Což je podle vědců sice pravda, ale vnikne sem jen velmi malé množství a pokud není voda zdravotně závadná, nehrozí žádné riziko.

Přesto lékaři doporučují zavést tampón těsně před plaváním a ihned po opuštění bazénu jej vyměnit.

Další výzkumy vyvrácené mýty
- Obava z hromadění krve uvnitř těla z důvodu odtékání většího množství krve, než stihne tampón nasát.
- Obava z používání zdravotně závadných materiálů při výrobě tampónů.
- Obava ze zvýšeného rizika výskytu rakoviny děložního čípku


Lékaři však ženy upozorňují na nutnost včasné výměny tampónů. I když se nyní vyrábějí z vysoce savých materiálů, neměly by v těle zůstat víc než osm hodin a i to jen zcela výjimečně.

Nebezpečný syndrom toxického šoku

Před třiceti lety panovalo podezření, že se tampóny podílejí na vzniku vzácného a pro některé uživatelky nebezpečného syndromu toxického šoku (anglická zkratka: TSS).

Ženy, které mu podlehly, užívaly totiž menstruační tampóny. Nikdo nikdy neprokázal souvislost mezi jejich užíváním a TSS. Přesto výrobci změnili technologii výroby, aby zmírnili připomínky odpůrců tampónů.