Vědci z University Alberta Einsteina v New Yorku sledovali skupinu žen různých vyznání, které navštěvovaly pravidelně bohoslužby. Byli si přitom vědomi, že organizovaná víra vytváří sociální síť a poskytuje pravidelný program, který zvyšuje pocit pohody.

"Ochranu života, kterou aktivní víra poskytuje, nelze vysvětlit jen tím, že se člověku dostává větší sociální podpory od rodiny a přátel a že obvykle dodržuje zdravý životní styl," říká profesor psychologie Eliezer Schnall a dodává: "Je tu ještě něco, co zřejmě nikdy nebudeme schopni spočítat nebo změřit."

U žen, které navštěvují bohoslužby je o 20% nižší úmrtnost

Vědci 7 let sledovali více než 92 000 žen po menopauze, které pocházely z nejrůznějších etnik a byly různorodého vyznání. Všechny musely odpovědět na otázky týkající se jejich zvyků, zdravotního stavu a náboženských praktik.

Odborníci potom na základě jejich odpovědí určili smrtelné rizikové faktory. Zjistili, že u žen, které chodí pravidelně na bohoslužby, je ve srovnání s těmi, které to nedělají, o 20 procent nižší úmrtnost.