Nově vyvíjené léky mají jiný mechanismus působení, a proto mohou být další významnou šancí především pro dlouhodobě léčené pacienty, u kterých se dosavadní léčba stává po čase rezistentní. V průběhu příštího roku se tyto léky objeví i na našem trhu.

„Antiretrovirové léčivé přípravky jejichž nejvyšším benefitem je zcela odlišný mechanismus působení jsou zástupci nové třídy léčiv. Tyto léky mají i zcela jiný způsob rozvoje rezistence. Proto jsou určeny pro pacienty dlouhodobě léčené s virologickým selháním v důsledku neúčinnosti léčby nebo v důsledku závažných nežádoucích účinků u dosud existujících antiretrovirotik," vysvětluje Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. vedoucí lékařka AIDS Centra FN Na Bulovce.

Prevence zůstává stále nejdůležitější

Přestože dokáží současné léky pro nemocné s HIV udělat mnoho, stále jim nedokáží zcela zachránit život. HIV i nadále zůstává nevyléčitelnou chorobou, která končí smrtí. Proto je tak důležitá prevence. Jedině díky ní, je šance, že se opět přibrzdí nárůst tohoto onemocnění ve světě.

Alarmující je především fakt, že nejčastěji se infikují muži ve věku 25 - 30 let a mladé ženy ve věku 20 - 24 let. Mladí lidé jsou posléze odkázaní na celoživotní pečlivé užívání mnoha léků. Z tohoto lze vyvodit, že prevence selhává a mladí lidé se opět přestávají dostatečně chránit.

Roste počet infikovaných žen

Z celosvětových statistik také vyplývá, že se celkově zvyšuje počet HIV infikovaných žen. Díky čemuž roste i počet nově infikovaných dětí. 90 % HIV pozitivních dětí ve světě se totiž nakazí od své matky ať již v době těhotenství nebo během porodu, či při kojení.

V ČR je zákonná povinnost vyšetřovat v rámci základního screeningu i protilátky proti HIV. Gravidní HIV+ ženy jsou pak v péči AIDS centra FN Na Bulovce. Díky pečlivě sestaveným profylaktickým programům se podařilo snížit procento přenosu HIV infekce z matky na novorozence na méně než 5 %. Hlavním způsobem přenosu HIV u nás zůstává pohlavní cesta.

V České republice bylo k 30.9.2008 diagnostikováno 1165 HIV pozitivních občanů, ve stádiu AIDS je v současné době 261 pacientů. Vyšetření na HIV provádí anonymně zdarma AIDS centra v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Pokud netrváte na anonymitě, hradí test zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni.