"Na základě proporcí mezi jednotlivými prvky určujeme například rovnováhu mezi nervy a hormony, určitý bod stresu, ve kterém se organismus nachází, nebo index, jak rychle stárne," řekl odborník na rozbor vlasů Slawomir Puczkowski v Praze u kulatého stolu na téma Diagnostika pomocí analýzy vlasů.

Lidé žijící v jedné zeměpisné oblasti jsou vystaveni srovnatelným klimatickým podmínkám, stavu životního prostředí a mají často podobnou skladbu stravy. "Proto i jejich vlasy mají podobnou strukturu minerálních látek, což dokládají dlouhodobé výzkumy," řekl Puczkowski.

Vlasový rozbor odhalí i genetické dispozice

Na základě desetiletého výzkumu jeho tým stanovil normy minerálního složení vlasů pro určitou populaci. Moderní metody rozboru vlasů vycházejí z kvantitativní analýzy prvků obsažených v konkrétním vzorku vlasů a z jeho porovnání s normou stanovenou pro středoevropskou populaci.

Výhodou vlasového rozboru prý je, že minerálové složení vlasů odráží dlouhodobou situaci, tedy genetický předpoklad, vlivy prostředí i individuálního životního stylu. K analýze postačí z temene hlavy odebrat vzorek vlasů dlouhý čtyři centimetry v množství odpovídajícím polévkové lžíci. Metodu může využít kdokoliv, vlasy však nesmí být barvené. V Česku vyjde rozbor vlasů na asi 2000 korun.