Jistý Američan přišel na federální úřad a požádal, aby byl vyloučen z reality show, kterou někdo točí o jeho životě. Jiný muž byl přesvědčen, že každý jeho pohyb je tajně filmován pro reality soutěž. A třetí zase nabyl dojmu, že všechno - novinové zprávy, jeho psychiatři, léky, které dostává - je součástí umělého, nepravého světa, v němž on nedobrovolně účinkuje, stejně jako protagonisté filmu "The Truman Show" z roku 1998.

"Otázkou je, jestli jde jen o novou variantu prastarého paranoidního či grandiózního bludu... Nebo zdali došlo ke sloučení různých faktorů moderní kultury, v níž žijeme. Kultury, v níž sláva hraje tak velkou roli," vysvětluje doktor Joel Gold, psychiatr pracující ve známé newyorské nemocnici Bellevue.

Během posledních dvou let se doktor Gold setkal s pěti pacienty, kteří trpěli iluzí, že žijí v reality show.

Joel Gold a jeho bratr Ian, který je psychologem, se začali těmito případy zabývat, a když se zprávy o tom roznesly, ukázalo se, že jejich kolegové vědí přinejmenším o dalších padesáti případech téže poruchy.

Paranoia málem vedla až k sebevraždě

Mohlo by se zdát, že představa, že člověk žije v reality show, není tak strašidelná. Ale odborníci říkají, že jejich pacienti často velmi trpí. Jen málo z nich si užívá domnělé slávy. Většinu z nich spíš trápí vpád do soukromí, o němž jsou přesvědčeni. Například jeden z Goldových pacientů chtěl spáchat sebevraždu, pokud se mu nepodaří z reality show vystoupit.

Falešné představy mohou být příznakem celé řady psychiatrických nemocí i neurologických poruch, jako jsou Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Mohou být také následkem požití drog.

Ian Gold reportérům AP řekl, že výzkum, který spolu s bratrem prováděl, přinesl pozoruhodná zjištění, pokud jde o reality televize a web. Ty totiž přispívají k tomu, že můžeme získat pocit, že nějakého naprosto cizího člověka vlastně známe. A tak mohou mít neblahý vliv na osoby, které mají problém v navazování vztahů s okolím.

"Neznamená to, že lidé začínají z reality show trpět bludy, ale zdá se, že ti, kteří by nejspíš stejně nakonec onemocněli, onemocní rychleji nebo trochu jinak," dodává doktor Gold.