Podle odborníků se mluvení ze spaní objevuje až u osmdesáti procent populace, podle některých pramenů častěji u dětí. Provází převážně hluboké fáze spánku a postižený si na mluvení ze spaní nepamatuje, a to ani když pronáší souvislé věty nebo dokonce reaguje na otázky.

Bohužel prozatím nikdo nezjistil, proč k mluvení ze spaní dochází, přestože velmi často ho provází i další poruchy spánku jako je náměsíčnost či noční nekontrolovaná konzumace potravin.

Diagnóza je lehce stanovitelná

"Ke stanovení diagnózy somnilogie obvykle není třeba zvláštních vyšetření a stačí jen informace o mluvení ze spaní. Pak je potřeba vědět, jak často k němu dochází, kdy se objevilo poprvé, a hlavně zda a jakými obtížemi je provázeno," upozorňují lékaři na serveru Dobrý-spánek.cz

Podle nich není často ani zapotřebí tento problém s lékařem řešit. Pouze kdyby toto mluvení nějak zvlášť obtěžovalo vaše okolí nebo bylo spjato s dalšími zdravotními problémy.

Léčba jako taková neexistuje. Jde spíše o prevenci, kdy je nutné vyhýbat se spouštěcím faktorů. Jestliže nechcete mluvit ze spaní, měli byste pokud možno uléhat klidní, v celkové pohodě, dodržovat spánkovou hygienu a neužívat léky, které by u vás mohly mluvení ve spánku spouštět.

Je-li mluvení ze spaní spojeno s výskytem nějakého jiného onemocnění, je možné, že s jeho vyléčením nebo zklidněním dojde i k vymizení mluvení ze spánku.