Ztráta účinnosti antibiotik zejména u pacientů léčených kvůli závažným infekcím může vést k selhání terapie.

"Jde zejména o pacienty jednotek intenzivní péče, nemocné po komplikovaných chirurgických výkonech a po transplantacích," uvedl primář antibiotické stanice pražské Nemocnice Na Homolce Vlastimil Jindrák.

Podle něj tak původci infekčních nemocí stále více ohrožují hospitalizované pacienty na celém světě a rostoucí antibiotická rezistence je globální hrozbou. Rezistentními se bakterie stávají, protože se geneticky zvyšuje jejich odolnost vůči lékům.

Bakterie vítězí

"Bakterie produkují látky, které umí antibiotika rozštěpit, zničit jejich účinnost nebo si vytvoří mechanismus zabraňující průniku antibiotika do bakteriální buňky. Vůbec se tak nedostane k cílové struktuře, na kterou má působit," vysvětlil Jindrák.

Bakterie v souboji s člověkem vítězí zejména proto, že jsou nesmírně potentní. "Generační doba bakterie jsou minuty, zatímco generační doba člověka je zhruba dvacet let, takže jsou mnohem přizpůsobivější a mají vůči nám jistou výhodu," prohlásil Jindrák.

Hlavním důvodem snížení účinnosti antibiotik je podle Jindráka jejich vysoká spotřeba. Antibiotika se často předepisují v situacích, kde je nezbytně nepotřebujeme nebo kde nemají dostatečnou schopnost ovlivnit stav pacienta.