Kortizol podporuje memorování, pomáhá ovládat emoce a částečně také náladu a násilnické impulzy. Doktoři Graeme Fairchild a Ian Goodyer z Cambridžské univerzity při svých pokusech ale zjistili, že nízká hladina kortizolu vede u adolescentních mužů k protispolečenskému chování. Ve svých pokusech odebírali vzorky slin u mladých mužů během několika dní.

Vzorky slin byly odebírány v prostředí bez stresu, následně byli dobrovolníci vystaveni stresové situaci, během níž u nich došlo k frustraci. Odborníci odebírali sliny těsně před, během a po pokusu a měřili v nich hladinu kortizolu.

U průměrného mladíka došlo po stresové situaci k výraznému navýšení kortizolu v krvi, zatímco u jedinců s vážným protispolečenským chováním se naopak hladina tohoto hormonu snížila. Podle britských psychologů je tak tedy protispolečenské chování možná více ovlivněno biologicky, než se dosud soudilo.