„Počet lidí postižených srdeční arytmií stále mírně narůstá. Je to důsledek nezdravého životního stylu,“ řekl Právu ve středu docent Miloš Táborský, přednosta kardiocentra pražské Nemocnice Na Homolce.

Dodal, že paradoxně vyšší počet lidí s kardiostimulátorem je dán i zlepšováním lékařské péče. „Dnes zachraňujeme nemocné, kteří by dříve neměli šanci dlouhodobě přežít,“ řekl Táborský.

V Česku nyní pracuje 38 kardiostimulačních center a každý rok je nově implantováno přes šest tisíc kardiostimulátorů. „V počtu implantovaných kardiostimulátorů na sto tisíc obyvatel jsme na pátém až sedmém místě v Evropě a naši pacienti dostávají nejmodernější formy léčby včetně tzv. biventrikulární stimulace, při které se stimulují obě srdeční komory,“ uvedl Táborský.

První kardiostimulátor byl v Česku implantován pacientovi už v roce 1962, tedy jen čtyři roky po té, co byla provedena první taková implantace ve světě.

Profesor Josef Kautzner, přednosta Kliniky kardiologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny tvrdí, že v Česku je kardiostimulátor dostupný všem pacientům, kteří ho nezbytně k životu potřebují. „Tím výrazně převyšujeme všechny ostatní postkomunistické země,“ řekl Kautzner.