Doktor Oshrat Shonberger z nemocnice Bikur Holim v Jeruzalémě se svým kolegou Avigdorem Klingerem z Hebrejské univerzity vyšetřili 56 mužů ve věku mezi 23 a 52 roky. Všichni pánové na klinice asistované reprodukce a léčby neplodnosti podstoupili vyšetření spermatu.

Během sledování mělo zdravé dásně jen 13 procent mužů

Během tříletého sledování mělo zcela zdravé dásně jen 13 procent mužů, 50 procent zánětem trpělo, 32 procent mělo chronickou parodontózu a pět procent dokonce agresivní formu této choroby.

Normální sperma mělo 34 procent mužů, snížený počet spermií v ejakulátu 52 procent a zcela chyběly spermie v semeni 14 procent mužů.

Muži s normálním spermatem měli zánět dásní v 48 procentech případů, muži s nízkým počtem spermií v 65 procentech. Zatímco muži bez spermií trpěli z 50 procent chronickou parodontózou.

Záněty dásní mohou být nebezpečné i pro diabetiky

Muži s chorobami dásní měli také častěji sníženou pohyblivost spermií ve srovnání s muži majícími zdravé dásně.

Záněty periodontu podle předchozích studií přispívají také k chorobám srdce, mrtvici, předčasnému porodu a nízké porodní váze u dětí. Nebezpečné mohou být pro nemocné s dýchacími chorobami, osteoporózou a diabetem.