Gel byl v Izraeli vyvinut z obyčejné hnědé chaluhy a může být injekčně podán přímo do srdce. Přesněji se podává katétrem přes dolní dutou žílu, do níž se vstupuje v tříslech.

„Čeho se tím dosáhne, je docela zřetelné,“ tvrdí profesor Smedar Cohen z izraelské Ben Gurion University.

Při pokusech se zvířaty po injekčním podání gelu přežilo infarkt 90 procent jedinců, zatímco bez podání gelu to bylo jen 40 procent. První testy na dobrovolnících začaly v Německu, Belgii a Izraeli u lidí, kteří utrpěli rozsáhlý infarkt srdce. Pokud budou úspěšné, mohl by se gel začít všeobecně používat od roku 2011.