Zmražením embryí je umožněno párům podstoupit několik cyklů umělého oplození z jedné sady vajíček. Zárodky jsou postupně rozmrazovány a umístěny tři až pět dní po ovulaci do dělohy stejným způsobem jako čerstvá embrya. Technika pomáhá snížit počet stimulací ovarií, při nichž se získávají zdravá vajíčka.

Vědci z Kodaňské univerzity vyšetřili 1 267 dětí narozených v letech 1995 až 2006 ze zmrazeného embrya. Jejich zdravotní stav pak porovnali se skupinou 17 857 dětí, které přišly na svět také po umělém oplození, avšak po použití čerstvého embrya.

U zmražených embryí byl v průměru vyšší věk matek, delší bylo také celé těhotenství a vyšší porodní váha v průměru o 200 gramů. Nízká porodní váha a předčasné porody byly v této skupině velmi řídké.

Podle Dánů je potřeba ještě další výzkum, ale první výsledky naznačují, že zmrazování embryí je bezpečná technika, kterou kliniky reprodukční medicíny mohou využívat ve větší míře.