Vědci z univerzity Johnse Hopkinse v americkém státě Maryland zjistili, že epigenetické stopy na DNA se mění v průběhu života a že rozsah těchto změn je stejný u příslušníků jedné rodiny.

Epigenetika se zabývá změnou chování genů a také tím, jak se geny mění následkem chování lidí. Sleduje mechanismus umožňující buňkám udržovat integritu genomu.

"Začínáme zjišťovat, že epigenetika je v lůně moderní medicíny, protože k epigenetickým změnám může docházet pod vlivem stravovacího režimu nebo při vystavení faktorům životního prostředí," uvedl Andrew Feinberg, profesor molekulární biologie a genetiky na lékařské fakultě univerzity Johnse Hopkinse. Podle něj by epigenetika mohla mít vliv na léčení nemocí jako jsou cukrovka, autismus nebo rakovina.

Vědci provedli analýzu vzorků DNA zhruba 600 lidí, a to nejprve z roku 1991 a poté z let 2002 až 2005. V třetině případů pak našli epigenetické změny.

Ty by mohly být i dědičné, což by vysvětlovalo, proč jsou některé rodiny více postihovány nemocemi než jiné.